โฉมใหม่สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยในยุคดิจิตอล

  • Admin 

จากการที่อินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน มีการเชื่อมต่อข้อมูลของ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์จาก Internet of Things ทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลมหาศาลที่เรียกว่า Big Data ซึ่งจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์หลักที่สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จะนำมาช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัยไทยให้เติบโตไปพร้อมกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยคนใหม่ เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ของปี 2560 กับการเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยเป็นครั้งแรก ถึงการพลิกโฉมของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ในฐานะคนกลางที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอล ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นและตลอดเวลา และในขณะเดียวกัน ก็มีความต้องการกรมธรรม์ที่ตอบสนองความจำเป็นมากขึ้น มีความเฉพาะตัวมากขึ้น มีความคุ้มครองเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ และมีช่องทางการขายที่ตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างถูกที่ถูกเวลา

ในขณะที่ภาพรวมตลาดประกันภัยไทย เบี้ยประกันภัยไม่เติบโตมากนัก แต่ World Ranking ของไทยก็ยังเป็นอันดับที่ 34 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของ AEC โดยที่โบร์คเกอร์ยังคงเป็นช่องทางที่ทำรายได้สูงสุด

โดยสมาคมฯ จะให้ความสำคัญกับการปรับตัวของสมาชิกบริษัทนายหน้าประกันภัย เพื่อให้เป็น Insurance Broker in the Future และจะเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งความรู้และนวัตกรรมจากต่างประเทศ ที่สามารถนำมาพัฒนาธุรกิจนายหน้าประกันภัยไทย ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ และจัดอบรมความรู้ต่าง ๆ เพื่อติดอาวุธและเตรียมความพร้อมให้สมาชิกสามารถก้าวเข้าสู่โลกของการแข่งขันในยุคดิจิตอลอย่างเต็มกำลัง และในขณะเดียวกัน ก็จะนำเสนอเว็บไซต์ของสมาคมฯ ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของนายหน้าประกันภัยไทย เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นกับการทำงานของนายหน้าประกันภัยด้วยเช่นกัน

“ผมเชื่อมั่นว่านายหน้าประกันภัยจะไม่หายไป เพราะผู้บริโภคยังคงต้องการคำแนะนำจากประสบการณ์ของนายหน้าประกันภัยอยู่ เพียงแต่ว่าการจะเป็น Insurance Broker In The Future จะต้องปรับตัวอย่างไร ทางสมาคมฯ ยินดีที่จะช่วยเหลือ ทำทุกวิถีทางที่จะสนันสนุน เคียงคู่ เคียงข้างอยู่กับเพื่อนสมาชิกไปตลอดครับ” นายชนะพันธุ์ กล่าวและว่า

ปัจจุบันสมาชิกสมาคมนายหน้าฯทั้งหมดมีจำนวน 96 ราย ซึ่งสมาคมฯคงจะเดินขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น โดยอยากจะเชิญชวนบริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลธรรมดาที่ได้รับใบอนุญาตมานานแล้วกับราย
ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตได้สมัครเข้ามา เพื่อช่วยกันพัฒนาธุรกิจนายหน้าประกันภัยในภาพรวมให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และสอดรับกับเทรนด์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งธุรกิจนายหน้าประกันภัยจำเป็นต้องตอบโจทย์ของเทรนด์ดิจิตอลออนไลน์ให้ได้ เพราะสภาพของตลาดปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว การจะขายประกันผ่านช่องทางตัวแทนนายหน้าแบบเดิมๆ คงจะไม่ได้แล้ว หากรายใดไม่ปรับตัว และใช้ดิจิตอลเข้ามาช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ก็คงจะอยู่ลำบาก

“อยากให้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งยังจะสามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจนายหน้าโดยรวมดีขึ้น เพราะปัจจุบันนายหน้าเถื่อนที่เที่ยวไปหลอกขาย ค่อนข้างติดตามลำบาก ทำให้ประชาชนไม่ไว้ใจ และเสียหายต่อธุรกิจนายหน้ามากทีเดียว จึงอยากให้บริษัทนายหน้าฯต่างๆสมัครเป็นสมาชิก
เข้ามา เพื่อทุกคนสามารถตรวจสอบได้ โดยประชาชนจะได้มีความอุ่นใจ และทางคปภ.ก็จะเกิดความสบายใจด้วย”นายกสมาคมนายหน้าฯคนใหม่ยังกล่าวว่า

ล่าสุดทางสมาคมนายหน้าฯ ก็เพิ่งทำหนังสือถึงสมาคมธนาคารไทยเพื่อขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆที่ขายประกันภัยได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าฯแล้ว หลังจากมีบริษัทนายหน้าฯที่เป็นของธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่สมัครกันเข้ามาแล้วบ้าง อาทิเช่น ห้างเทสโก้โลตัส เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่สมาชิกใหม่เมื่อสมัครเข้ามาจะได้รับนั้นเกิดประโยชน์มากทีเดียว ซึ่งต่อไปนี้สมาคมนายหน้าฯจะปรับโฉมใหม่ โดยเน้นเนื้อหาทางวิชาการมากขึ้น โดยจะมีการแปลข้อมูลสาระสำคัญในเชิงความรู้ให้กับสมาชิกได้ติดตามและรับทราบสถานการณ์ของตลาดประกันทั้งในและต่างประเทศตลอด โดยคงจะมีการตั้งคณะกรรมการที่ดูแลวิชาการเข้ามาทำงานเรื่องนี้เข้มข้นขึ้น โดยปัจจุบันก็มีคณะทำงานอยู่แล้ว แต่อาจจะหามืออาชีพที่มีความรู้ด้านวิชาการเข้ามาเสริมให้แกร่งขึ้น

และขณะเดียวกันขณะนี้สมาคมนายหน้าฯยังได้ร่วมกับหลายสถาบันที่จะพัฒนาอบรมให้ความรู้กับสมาชิก โดยปัจจุบันได้ร่วมมือกับสถาบันการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนบุคลากรเข้ามาอบรมถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน รวมไปถึงสถาบันทีไอไอ และบริษัทพีอาร์เทรนนิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ(ไทยรี) มาอบรมให้ความรู้ให้กับสมาชิกในเรื่องของโปรดักส์ใหม่ การปรับตัวรับกับการแข่งขันในยุคไทยแลนด์ 4.0

นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยคนใหม่ ยัง กล่าวถึงสถานการณ์การแข่งขันในตลาดนายหน้าประกันภัยปัจจุบันว่า “ผมเชื่อว่า ปริมาณงานหรือเค้กไม่ได้ลดลงไปหรอก แต่สิ่งนายหน้าจะต้องทำก็คือ การไปสร้างเค้กก้อนใหม่ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยลดการแข่งขันลง ดังนั้นสมาชิกต้องมีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่องทางใหม่ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไซเบอร์ริคส์ และประกันความรับผิด ซึ่งในอนาคตตลาดมีความต้องการสูง รวมถึงแม้แต่นายหน้าประกันภัยเองก็จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์ประกันความรับผิดหรือPI ซึ่งเบี้ยตรงนี้ไม่ได้แพงมากเลย เวลาเกิดส่งงานลูกค้าผิดพลาด

ทั้งตัวนายหน้าเองและลูกค้าจะได้ไม่ตกที่นั่งลำบาก เพราะมีประกันภัยมารองรับจุดนี้ ซึ่งทางท่านดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯคปภ.ก็สนับสนุนอยากให้มีตัวนี้ ถ้านายหน้ารายใดมีตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซื้อไว้ ก็สามารถจะมีสิทธิเข้าสมัครรับคัดเลือกเป็นนายหน้าประกันภัยดีเด่นได้ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอีกด้วย โดยปัจจุบันบริษัทนายหน้าฯในระบบที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังน้อย มีเพียงแค่ 20กว่ารายเท่านั้น รวมไปถึงประกันสุขภาพ ซึ่งเทรนด์ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการมีประกันสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็น ดังนั้น สมาชิกต้อง มีความเข้าใจ จึงจะออกไปขายได้ รวมถึงสามารถพัฒนาหาผลิตภัณฑ์ไปตอบโจทย์หรือเทรนด์ของมันได้”

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 2560 – 2562

คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคม มาจากบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด
คุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ อุปนายก มาจากบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
คุณจงจิตต์ เดชอุดมวิทยา เลขาธิการ มาจากบ.ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส(ประเทศไทย)
คุณรุจิรา โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล เหรัญญิก มาจากบริษัท ร่วมพิทักษ์บริการ จำกัด
คุณบุชย์ จิระปัทมะ นายทะเบียน มาจากบริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ปฎิคม มาจากบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
คุณเอกพงษ์ บุญมาเอง กรรมการ ด้านวิชากา มาจากบริษัท โชติอนันต์ โบรกเกอร์ จำกัด
คุณสุนทร ศิริมหัทธโน กรรมการ ด้านวิชาการ มาจากบริษัท เอส.เอส. สแตนดาร์ด โบรคเกอร์ จำกัด
คุณนิพนธ์ ปัญญาเลิศกิตติ กรรมการ ด้านวิชาการ มาจากบริษัท พระราม 3 กรุ๊ป อินชัวร์รัน โบรคเกอร์
คุณพัดชา คงศิริวรกุล กรรมการ ด้านกิจกรรม มาจากบริษัท ที.พี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992)
คุณโสภณ พรตั้งจิตลิขิต กรรมการ ด้านกฎหมาย มาจากบริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด

ที่มา https://siamrath.co.th/n/22045