fbpx
Artboard 1

โปรโมชั่นสุดร้อนแรง ท้าหน้าร้อนนี้ เพียงลงทะเบียนสนใจซื้อประกันภัยชั้น 1

เงื่อนไขโปรโมชัน
 โปรโมชันนี้สำหรับการซื้อกรมธรรม์ใหม่ เท่านั้น
 โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้อีก
 ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
 บริษัทฯ จะส่งของสมนาคุณไปตามที่อยู่ที่ส่งกรมธรรม์ของลูกค้า ภายใน 60 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว
 เงื่อนไขของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามที่ S.S. Standard Broker และ/หรือผู้ให้บริการกำหนด
 ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก หรือเรียกคืนของสมนาคุณหากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์รับโปรโมชันโดยมีการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข หรือมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่ได้รับของสมนาคุณไปแล้ว
 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด