fbpx
 ทางด่วนฟรีสงกรานต์ 2567 11-21 เมษา เช็ค 9 เส้นทาง หลัง ทางหลวง-กทพ. ให้วิ่งฟรี

ทางด่วนฟรีสงกรานต์ 2567 11-21 เมษา เช็ค 9 เส้นทาง หลัง ทางหลวง-กทพ. ให้วิ่งฟรี

กรมทางหลวง และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ โดยเปิดให้วิ่งฟรีไม่เก็บค่าผ่านทาง

สรุปเส้นทางขึ้นทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567

วันที่ 13-15 เม.ย.

•       ทางพิเศษศรีรัช

•       ทางพิเศษอุดรรัถยา

•       ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

วันที่ 11-17 เม.ย.

•       ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)

•       มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพ – พัทยา)

•       มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (บางพลี – สุขสวัสดิ์) (บางปะอิน – บางพลี และพระประแดง-บางขุนเทียน)

•       ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์)

•       ทางพิเศษฉลองรัช (อาจณรงค์ – รามอินทรา – วงแหวนรอบนอกฯ)

วันที่ 11-21 เม.ย.

มอเตอร์เวย์หมายเลข 81 (บางใหญ่ – กาญจนบุรี) เข้าออกได้ที่ด่านนครปฐมตะวันตก, ท่ามะกา, ท่าม่วง, กาญจนบุรี

เปิดวิ่งฟรี 24 ชั่วโมง

•       มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วงปากช่อง-เลี่ยงเมืองนครราชสีมา