fbpx
 เตรียมพร้อม ‘ตัดแต้มใบขับขี่’ มาดูกันอะไรที่หักคะแนนบ้าง

เตรียมพร้อม ‘ตัดแต้มใบขับขี่’ มาดูกันอะไรที่หักคะแนนบ้าง

9 ม.ค. 66 เริ่มใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ประชาสัมพันธ์ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือ ตัดแต้ม “ใบขับขี่” เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2566

6 เรื่องต้องรู้

1. ขับรถต้องมี “ใบขับขี่” โดยผู้ขับขี่ทุกคน มี 12 คะแนน

2. ทำผิดกฎจราจร ใน 20 ฐานความผิดที่อาจก่ออุบัติเหตุ หรือไม่ชำระค่าปรับจราจร ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 1 – 4 คะแนน ขึ้นอยู่กับความผิด

3. หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 จะถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน

4. ฝ่าฝืนขับรถในช่วงถูกพักใบขับขี่ มีโทษจำคุก 3 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

5. คืนคะแนนได้ ด้วยการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบก หรือรอให้ครบ 1 ปี จะได้คะแนนคืนอัตโนมัติ

6. หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายในรอบ 3 ปี อาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหลังจากนั้น ภายใน 1 ปี หากถูกตัดคะแนนอีกจนถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 4 อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 1 คะแนน 

 • ขับรถไม่หยุดให้คนข้าม ณ ทางข้าม
 • ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว
 • ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
 • ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์มือถือ
 • ไม่ขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด
 • ไม่หยุดรถหรือจอดรถชิดขอบทางเมื่อเห็นรถฉุกเฉิน
 • ขับจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย หรือผู้โดยสารไม่ได้สวมหมวกนิรภัย
 • ขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือผู้โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย
 • ขับรถที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
 • ไม่ติดแผ่นป้ายหรือเครื่องหมายให้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว
 • ปรับเปลี่ยนหรือปิดบังข้อมูลเครื่องหมายประจำรถ
 • ได้รับใบสั่งและไม่ชำระค่าปรับโดยไม่มีเหตุสมควร

ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 2 คะแนน 

 • ขับรถฝ่าไฟแดง
 • ขับรถย้อนศร
 • ขับรถในระหว่างถูกยึด หรือถูกสั่งพักใบขับขี่

ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 3 คะแนน

 • ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
 • ขับรถชนแล้วหนี
 • ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย

ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 4 คะแนน

 • ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
 • ขับรถในขณะเสพยาเสพติด
 • ขับรถโดยไม่คำนึงความปลอดภัยของผู้อื่น
 • แข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต