fbpx
 ข้อดีของการทำประกันภัยรถยนต์

ข้อดีของการทำประกันภัยรถยนต์

ถือว่าเป็นข่าวดีใช่ไหมละ รูปแบบของการทำประกันภาคสมัครใจนั้น จะเอิ้อประโยชน์ให้กับผู้ประสบเหตุทางรถยนต์ซะส่วนใหญ่ เพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องสำรองค่าใช้จ่ายเองก่อนเลย

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 มีด้วยหรือ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 มีด้วยหรือ

มีด้วยหรือประกันรถยนต์ชั้น 5 บางคนไม่เคยได้ยินและไม่รู้มันคืออะไร ประกันชั้น 3 ว่าถูกที่สุดแล้วถ้ามีชั้น 5 ขึ้นมาจะคุ้มครองอะไรก็ยังคิดภาพตามไม่ออกจริงๆ เอาล่ะเพื่อไม่ให้งงกันไปมากกว่านี้ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 5 ก็คือเป็นการเรียกรวมกันของประกันชั้น 2+ รวมกับประชั้น 3+