fbpx
 คิดบวกกับผู้บริหาร

คิดบวกกับผู้บริหาร

สิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้ เมื่อเข้าทำงาน Office ใหม่ คือสัมผัสได้ถึงความสุขเล็กๆ ช่วงที่ได้จับกลุ่มทานข้าวด้วยกันในช่วงเที่ยง ยิ่งช่วง 15.00 น . พักทาน กาแฟ ขนม บางครั้งผมก็เข้าร่วมโต๊ะ สิ่งที่พูดคุย แน่นอน ไม่ใช่เรื่องงาน แต่เป็นเรื่องทั่วไป ยิ้มแย้มแจ่มใส การสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะสำเร็จต้องพนักงานได้ประโยชน์ ภายใต้กติกาที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ และสำคัญที่สุดคือการรักษาคำพูด มันเป็น Key นำสู่ความสำเร็จ เพราะทุกคนมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ผู้นำพูดและพร้อมเดินทัพออกสู้พร้อมกัน ช่วงปลายชีวิตของผม คือ ทำให้ เอส เอส สแตนดาร์ด เป็นบ้านที่อบอุ่น อยู่แล้วมีความสุข หลักง่ายๆคือ1. ทำบ้านให้น่าอยู่ 2. กติกาต้องมีในสังคมที่อยู่ด้วยกัน3. รายได้ดี…